“Ik weet ook niet waar het vandaan komt”


Ik weet ook niet waar het vandaan komt”
Blokjes met inhoud die de zintuigen prikkelen en herinneringen wakker roepen. Kunst of toegepaste kunst?

Dit werk maakte onderdeel uit van een groepsexpositie ‘Tien jaar later’: een expositie met tien oud-klasgenoten waarmee ik in 2006 afstudeerde aan de Koninklijke Academie van Beeldende Kunsten. Download het expositieboek met werk van toen en verhalen over hoe het verder ging na de academie.